Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N8 JOKER Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 JULKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 KAMA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 KRET1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 LU88 Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 LUK Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 MAREK Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 MARIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 MARIO Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 MBLK9 Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 MULTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 NIHAO Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony