Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N9 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 LOVEL Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MT09 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 MULTI Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 NIHAO Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OCK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OFF Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 OMEGA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 RODAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SARNA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SMM Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 SV99 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 TOMEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 TRANS Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony