Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N6 IIIII Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 IVSEV Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 JACEK Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 JAWOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 JEEP Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 JULIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 KOZAK Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 LEE Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 LIMIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 LUKAS Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MAGIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MAJOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MARIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MCB Tablica rejestracyjna zajęta.
N6 MEROL Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony